Pariterapia

Pariterapiassa on turvallista käsitellä parisuhteessa esiinnousseita asioita ja ongelmia, kehittää parisuhdetta toimivammaksi tai ylläpitää läheisyyttä ja kommunikaatiota parisuhteessa. Terapiassa voidaan käsitellä myös erilaisia kriisejä tai tehdä erotyöskentelyä.

Terapiasuhteen alussa terapialle sovitaan tavoitteet, joita kohti työskentelyssä kuljetaan. Tavoitteet voivat tarkentua tai muuttua terapiaprosessin aikana.

Pariterapia voi olla muutaman käynnin käsittävää lyhytterapiaa tai pitkäkestoista työskentelyä. Tapaamisten tiheys vaihtelee viikoittaisista tapaamisista aina kuukauden välein sovittaviin tapaamisiin. Pariterapiaan voi sisältyä yksilötapaamisia tilanteen mukaan.

Teemme pariterapiaa ensisijaisesti parityönä, mikä tarkoittaa sitä, että tapaamisessa on pariskunnan lisäksi kaksi terapeuttia. Sen myötä läsnä on useampia näkökulmia ja asetelma mahdollistaa reflektiivisen työskentelyn, jossa terapeutit voivat jakaa ajatuksiaan ja vaikutelmiaan terapiaistunnon aikana. Tällaisen keskustelun seuraaminen voi tarjota uusia oivalluksia parisuhteesta. Terapeuttinen viitekehyksemme on tunnekeskeinen pariterapia. Työskentely yhden terapeutin kanssa on myös mahdollista.